KIDV Jaarrapportage 2016

In 2016 is voor ons de oogstperiode aangebroken. Een jaar waarin we de vruchten hebben kunnen plukken van inspanningen die we in de voorgaande jaren hebben gedaan.

Graag bied ik u de Jaarrapportage 2016 van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) aan. Sinds de oprichting van het KIDV in 2013 zijn wij bezig geweest met zaaien. In 2016 is voor ons de oogstperiode aangebroken. Het was een jaar waarin we onze positie als onafhankelijke kennisinstelling hebben kunnen uitbouwen. Een jaar waarin de vraag naar onze expertise, zowel in binnen- als buitenland, is gegroeid. Een jaar waarin we de vruchten hebben kunnen plukken van inspanningen die we in de voorgaande jaren samen met u hebben gedaan.
Hester Klein Lankhorst - Directeur KIDV
295
Bezoekers Verdiepings - bijeenkomsten
101
KIDV Tweets
219
Pagina's gepubliceerd
13.323
Bezoekers website
469
Vragen en meldingen Meldpunt Verpakkingen

Jury van de NL Packaging Awards reikt prijs voor de meest duurzame verpakking 2016 uit aan

de biobased koffiecapsules van Peeze

Waar heeft het KIDV kennis gedeeld ?
Conferentie Sustainability in Packaging Europe in Barcelona, Spanje World Packaging Conference van de International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) in São Paulo, Brazilië Bijeenkomst van het Comité bij de Europese Verpakkingsrichtlijn in Brussel, België IFAT, beurs waar onder andere afvalmanagement centraal staat, in München, Duitsland Internationaal congres van de International Solid Waste Association (ISWA) in Novi Sad, Servië Nederlandse handelsmissie naar Jakarta, Indonesië. Een van de centrale thema’s is klimaat en afvalmanagement Grønt Punkt Dagen in Oslo, Noorwegen

Top 3 meest gestelde vragen van professionals

Welk materiaal is het meest duurzaam voor mijn verpakking?

Waar kan mijn verpakking na gebruik worden weggegooid? En hoe maak ik dat duidelijk?

Wat doen producenten en importeurs van verpakte producten aan duurzaamheid?

EOSTA NATURAL BRANDING

Fruitimporteur Eosta introduceert in 2016 biologische avocado’s, die zich niet door een verpakking, maar door natural branding onderscheiden van de niet-biologische soort. Hierbij wordt met een laser het pigment uit het buitenste laagje van de schil verwijderd.

4 nieuwe logo's weggooiwijzer

Vijf brancheverduurzamingsplannen goedgekeurd

Het KIDV heeft in 2016 vijf brancheverduurzamingsplannen vastgesteld, deze vertegenwoordigen nu 83 procent van het verpakkingsgewicht op de Nederlandse markt. Een belangrijke mijlpaal, omdat steeds meer branches zich committeren aan verduurzaming van de verpakkingsketen. Brancheorganisaties zien het als een grote meerwaarde van de plannen dat verduurzaming met name ook bij het midden- en kleinbedrijf op het netvlies staat.

Verdiepingsbijeenkomst ‘Minerale oliën...’

Een geslaagde bijeenkomst, omdat het KIDV een actueel onderwerp heeft geagendeerd waar veel over wordt gepraat en tegelijkertijd veel onduidelijkheid over bestaat. De Verdiepingsbijeenkomst heeft de deelnemers in één middag een stevige kennisimpuls gegeven, wat hen beter in staat stelt (beleids)keuzes te maken over dit onderwerp.

Groeidocument Improve the recyclability of... plastic packaging

De eerste publicatie waarvoor wij ketenpartners actief hebben benaderd om input te leveren. Zo willen wij de kennis die door de hele keten heen beschikbaar is ontsluiten, zodat meer partijen kunnen bijdragen aan een circulaire economie voor verpakkingen.

Eerste publicaties wetenschappelijk onderzoeksprogramma

Björn de Koeijer bijt het spits af met zijn paper Realizing product-packaging combinations in circular systems, die hij op 14 juni tijdens de IAPRI World Packaging Conference in Brazilië presenteert. In november volgt het rapport Contributions of municipalities to the recycling of post-consumer packages van dr. Ulphard Thoden van Velzen. Het KIDV werkt het hierin beschreven rekenmodel in 2017 uit tot een praktisch hulpmiddel voor gemeentes.

Ketenproject Kunststof

Het KIDV is in 2016 een grootscheeps onderzoek naar de kunststofketen begonnen. De snelle groei van inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval gaat nu gepaard met hoge kosten en de opbrengsten van het recyclaat zijn nog verre van optimaal. Reden voor het KIDV om in kaart te brengen welke stappen nodig zijn om de kunststofketen zowel qua grondstoffen als economisch te sluiten. De resultaten van het onderzoek komen in 2017 beschikbaar.

Factcheck plastic recycling

Ligt er inderdaad een overschot van ingezameld plastic op de loer door de lage olieprijzen, zoals diverse media beweren? Het KIDV zet samen met Natuur & Milieu de feiten over plastic recycling op een rij en benoemt ook de uitdagingen voor deze relatief jonge markt. Op basis van de factcheck hebben wij voor consumenten ook de infographic Wat gebeurt er met ons plastic verpakkingsafval? gemaakt.

Factsheet Trends in duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken staat bij steeds meer bedrijven op de agenda. Dit leidt tot lichtere verpakkingen, het toepassen van gerecycled of biobased materiaal en kleinere verpakkingen door een geconcentreerd product. Het KIDV heeft in deze factsheet de trends op een rij gezet.

Contributions of municipalities to the recycling of post-consumer packages

Rapport Contributions of municipalities to the recycling of post-consumer packages van dr. Ulphard Thoden van Velzen (Wageningen Food & Biobased Research), tweede publicatie onder de paraplu van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Het rapport beschrijft een nieuw rekenmodel dat gemeentes in staat stelt op individueel niveau te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde vuilnis binnen hun grenzen.

Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

Onderzoek Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie door CE Delft, in opdracht van KIDV. Door tweederde van het huishoudelijk afval te recyclen kan wereldwijd een afname van 6 procent van de uitstoot van broeikasgassen worden gerealiseerd. De publicatie krijgt ook internationaal de nodige aandacht.

Realizing product-packaging combinations in circular systems

De eerste publicatie van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het KIDV is een feit. Bjorn de Koeijer (Universiteit Twente) presenteert zijn paper Realizing product-packaging combinations in circular systems. Het onderzoek van De Koeijer richt zich op de instrumenten die kunnen worden ingezet om circulariteit mee te nemen in de ontwerpfase van verpakkingen.

Factsheet Inzameling en recycling..., een internationale vergelijking

Factsheet op basis van een rapportage die Natuur & Milieu in opdracht van het KIDV over dit onderwerp opstelde. Hierin is de implementatie van de Europese verpakkingsrichtlijn in zes EU-landen, waaronder Nederland, vergeleken. Nederland zit met een recyclingpercentage van 70,5 procent ruim boven het Europees gemiddelde.

Handreiking biobased en biologisch afbreekbare verpakkingen

De handreiking is geschreven om de verwarring over dit type verpakkingsmaterialen weg te nemen. Het KIDV heeft deze handreiking voor eenduidige communicatie opgesteld op verzoek van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, na breed overleg met alle partijen uit de verpakkingsketen.

Factsheet Minerale oliën in... gerecycled papier en karton

Bundeling van de meest actuele, feitelijke kennis over de omvang en de risico’s van minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton, inclusief de huidige regelgeving. Een thema dat leeft, omdat de minerale oliën uit het gerecyclede papier/karton mogelijk terecht kunnen komen in de levensmiddelen die erin verpakt zitten.

Verkenning PET-trays: op weg naar structurele oplossingen

Het gebruik van PET-trays is de laatste jaren sterk gestegen. De trays zijn echter nog moeilijk te recyclen, wat leidt tot grote voorraden bij sorteerbedrijven en nascheiders. De verkenning moet de aanzet geven tot het beter sluiten van deze keten.

Groeidocument Improve the recyclability of... plastic packaging

Het KIDV wil ontwerpers, ontwikkelaars, marketeers en inkopers van verpakkingen helpen bij het maken van keuzes om hun verpakkingen te verduurzamen. Dit groeidocument bevat tips die zijn gebaseerd op kennis uit de hele verpakkingsketen: van verpakkingsontwerp tot sortering en recycling. Om het document compleet te maken, vraagt het KIDV nadrukkelijk om input van alle partijen in de verpakkingsketen.

Verdiepingsbijeenkomst ‘Circulaire economie: Europa en Nederland’

Wat betekent Closing the loop, het werkpakket voor de circulaire economie van de Europese Commissie dat eind 2015 werd gepresenteerd, vanuit Europees én Nederlands perspectief?

Empack / Packaging Innovations Challenge

Hester Klein Lankhorst reikt op de Empack oorkondes uit aan de winnaars van de Packaging Innovations Challenge 2015-2016. De winnaars zijn Loes Looijen, Stef Potstra en Baz Graham van de Haagse Hogeschool (HHS) met hun verpakking voor Weber barbecuekruiden en Nikki Groote-Schaarsberg en Roosemarie Kramer van de HAS Den Bosch met ‘Ruimteradijsjes’. Het KIDV staat ook op het Kennisplein van de beurs om vragen over duurzaam verpakken te beantwoorden. Projectleider Kees Kerstens verzorgt tijdens Empack een gastcollege over kunststof recycling.

European Conference on Plastics

‘Laten we een nieuwe toekomst voor kunststof creëren’. Die opdracht geeft staatssecretaris Sharon Dijksma deelnemers aan deze tweedaagse conferentie mee, die op 8 en 9 december in Rotterdam wordt gehouden. Medewerkers van het KIDV zijn tijdens de conferentie actief betrokken bij drie van de dertig round tables. De circulaire doorbraken en oplossingen die aan de round tables bedacht zijn, dragen bij aan de ontwikkeling van de EU Strategy on Plastics.

Dag van de Duurzaamheid

Hester Klein Lankhorst leest op 10 oktober voor uit het boek De wereld van plastic op de Julianaschool in Bilthoven. De basisschool krijgt uit haar handen ook een knikkertegel van gerecycled plastic.

Verdiepingsbijeenkomst ‘Minerale oliën in verpakkingen...’

Diverse levensmiddelen zitten in kartonnen verpakkingen, waarvoor vaak gerecycled papier wordt gebruikt. Daarin kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld minerale oliën van inkt uit krantenpapier. Het gaat dan om aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOAH’s) en verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH). Wat is er tot nu toe bekend over de problemen, de eventuele consequenties en de mogelijke oplossingen?

Milieucafé Tilburg

Projectleider Anne-Marth Vrind geeft op 26 mei een presentatie bij het Milieucafé over de materiaalstudie van het KIDV die ten grondslag lag aan het verbod op gratis plastic tasjes dat sinds 1 januari 2016 van kracht is.

Ronde tafel ‘Product losses and packaging’

Internationale ronde tafel voor wetenschappers. Tijdens de ronde tafel staan twee dilemma’s centraal:
1. Hoe maak je de verpakking aantrekkelijk en makkelijk te hanteren voor consumenten en ontwerp je tegelijkertijd een verpakking die zo circulair mogelijk is?
2. Hoe minimaliseer je productverliezen - bijvoorbeeld door betere bescherming en langere houdbaarheid van het product – en ontwikkel je een zo circulair mogelijke verpakking?

Verdiepingsbijeenkomst ‘Science meets practice’

Onderzoekers, promovendi en hun begeleiders bespreken de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma met ‘de mensen uit de praktijk’, afkomstig uit het verpakkende bedrijfsleven en de (semi-)overheid.

Sustainability in Packaging Europe

Hester Klein Lankhorst en Karen van de Stadt geven op 8 november in Barcelona de workshop Closing the loop. Masterclass: the use of new packaging materials.

Verdiepingsbijeenkomst ‘Het meten van circulariteit en verduurzaming’

Het onderwerp staat in de belangstelling, omdat bij bedrijven en overheden de behoefte bestaat om duurzame inspanningen meetbaar te maken. Er zijn meerdere analysemodellen om de milieudruk van producten en verpakkingen te meten. De vraag is hoe het idee van circulariteit hierin tot uitdrukking komt. Op deze bijeenkomst wordt het thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

De jaarrapportage downloaden?